Akredytacja POZ

Zestaw Standardów Akredytacyjnych KRLwP

  • Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
  • Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
  • Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce

04.12.2020

CMJ rozpoczyna dodatkową rekrutację (V edycja) do Projektu 

„Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”,

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa.

Szczegóły..

wpChatIcon