NFZ wydłuża termin składania wniosków na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania