Wytyczne GIS – postępowanie przeciwepidemiczne z osobą z podejrzeniem zachorowania na odrę