Szpiczak plazmocytowy – warsztaty dla LR

Szpiczak plazmocytowy – warsztaty dla LR

TEMATYKA WYKŁADÓW:

Szpiczak plazmocytowy – praktyczne aspekty diagnostyki i leczenia – dr n. med. Sławomir Milczarek

Transplantacja komórek krwiotwórczych jako metoda leczenia – dr hab. n. med. Edyta Paczkowska

Informacja o kampanii „Odpowiedź masz we krwi” – dr hab. n. med. Edyta Paczkowska

 

30 marca (sobota) 2019  godz. 11.00 – 12.00

Miejsce spotkania: Budynek Rektoratu PUM , Szczecin, ul. Rybacka 1

Zaproszenie