Zachodniopomorskie: w lipcu liczba e-recept wzrosła niemal dwukrotnie