Akredytacja POZ

ZESTAW STANDARDÓW AKREDYTACYJNYCH KLRwP
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce

Plik do pobrania