Aktualności

4 września 2017

Szkolenia organizowane przez OIL w Szczecinie

30.09.2017r. Komunikacja bez przemocy między lekarzem a pacjentem http://www.oil.szczecin.pl/konferencja/lekarze/294/komunikacja-bez-przemocy-miedzy-lekarzem-a-pacjentem-30092017r   07-08.10.2017r. ALS http://www.oil.szczecin.pl/konferencja/lekarze/298/als-07-08102017r   17.10.2017r. Promocja gabinetu lekarskiego w świetle prawa – praktyki dozwolone i zakazane […]
3 września 2017

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane – poza kolejnością i bez skierowania

Od 31 sierpnia 2017 roku działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych mają  prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z […]
3 września 2017

Kobiety w ciąży oraz dzieci z uszkodzeniem powstałym w okresie prenatalnym lub w czasie porodu – poza kolejnością

Od 1 stycznia 2017 roku, kobiety w ciąży oraz dzieci do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które […]
28 sierpnia 2017

Szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców Szczecina

Uwaga!!! „Szczepienia przeciw grypie” NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej W. Fabian Spółka Jawna w Szczecinie, realizuje program zdrowotny w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia polegający na wykonaniu […]
14 sierpnia 2017

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

Pismo z Ministerstwa Edukacji Narodowej – od kwietnia 2016 lekarz nie ma obowiązku wypełniania „karty kolonijnej” przed wyjazdem uczestnika na wypoczynek w zakresie potwierdzania informacji o […]