Aktualności

[vc_row][vc_column]

3 września 2017

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane – poza kolejnością i bez skierowania

Od 31 sierpnia 2017 roku działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych mają  prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z […]
3 września 2017

Kobiety w ciąży oraz dzieci z uszkodzeniem powstałym w okresie prenatalnym lub w czasie porodu – poza kolejnością

Od 1 stycznia 2017 roku, kobiety w ciąży oraz dzieci do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które […]
28 sierpnia 2017

Szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców Szczecina

Uwaga!!! „Szczepienia przeciw grypie” NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej W. Fabian Spółka Jawna w Szczecinie, realizuje program zdrowotny w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia polegający na wykonaniu […]
14 sierpnia 2017

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

Pismo z Ministerstwa Edukacji Narodowej – od kwietnia 2016 lekarz nie ma obowiązku wypełniania „karty kolonijnej” przed wyjazdem uczestnika na wypoczynek w zakresie potwierdzania informacji o […]
12 sierpnia 2017

Wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie lekarza POZ

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie Dotyczy POZ: Rurka tracheostomijna wraz z zapasowym wkładem – […]
[/vc_column][/vc_row]