Aktualności

9 kwietnia 2020

OIL: Zgłoś zapotrzebowanie na środki ochrony osobistej

Fundacja Lekarze Lekarzom przy NRL finalizuje zakup środków ochrony osobistej z przeznaczeniem dla lekarzy i lekarzy dentystów z całej Polski. Będą one nieodpłatnie dystrybuowane przez poszczególne […]
8 kwietnia 2020

Teleporada – co pacjent wiedzieć powinien

Teleporada – co pacjent wiedzieć powinien
8 kwietnia 2020

Teleporada – konsultacja Lekarz-Dziecko-Rodzic

Teleporada – konsultacja Lekarz-Dziecko-Rodzic  
6 kwietnia 2020

Komunikat w/s korzystania ze świadczeń POZ w przypadku braku możliwości udzielania świadczeń

Komunikat w sprawie korzystania ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku czasowego braku możliwości udzielania świadczeń przez wybraną przychodnię