Aktualności

9 września 2020

Komunikat ZOW NFZ w/s bezpłatnych testów na obecność koronawirusa

Bezpłatne testy w punktach pobrań mogą wykonać osoby: 1) wyjeżdżające do uzdrowiska 2) posiadające zlecenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Ad 1) Informacja da osób wyjeżdżających […]
9 września 2020

Komunikat PZ dotyczący postępowania w przypadku podejrzenia COVID-19

W uzgodnieniu z dr M. Twardowskim zamieszczamy praktyczny Komunikat Porozumienia Zielonogórskiego dotyczący postępowania w przypadku podejrzenia COVID-19. KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZASAD POSTĘPOWANIA w związku z podejrzeniem COVID-19 Zarząd Federacji […]
9 września 2020

Rozporządzenie MZ z dn. 08.09.2020 w/s diagnostyki SARS-CoV-2

Lekarz rodzinny będzie mógł zlecić test na obecność SARS-CoV-2 również w ramach teleporady, gdy u pacjenta występuje gorączka powyżej 38 st. C, kaszel i duszności oraz […]
9 września 2020

Sprawozdanie ze spotkania w MZ 07.09.2020

S P R A W O Z D A N I E W dniu 7.09.2020 r. odbyły się rozmowy przedstawicieli KLRwP z Ministrem Zdrowia – Panem […]