Członkostwo

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Roczna opłata członkowska wynosi 120,00 PLN.

Deklaracja przynależności KLR

Przelew KLR

Istnieje możliwość płatności elektronicznej poprzez zalogowanie się na www.klrwp.pl[/vc_column_text][vc_column_text]Zgodnie z ustawą z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) za składki wpłacane w związku z przynależnością do Stowarzyszenia nie mogą być wystawiane faktury VAT. Składki członkowskie uznaje się za czynności nierodzące skutków prawnopodatkowych (czynności te nie wykazywane są w deklaracji podatkowej VAT). Za opłacone składki istnieje jedynie możliwość wystawienia potwierdzenia wpłat na konto bankowe Stowarzyszenia KLRwP.[/vc_column_text][vc_column_text]Statut Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce w § 14 przewiduje członkostwo wspierające oraz członkostwo honorowe. Zgodnie z § 19 członkiem wspierającym Kolegium może być każdy lekarz oraz osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Kolegium, która zostanie przyjęta w poczet członków Kolegium przez Zarząd Główny. Zgodnie z § 23 godność Honorowego Członka Kolegium nadawana jest przez Walne Zgromadzenie Kolegium na wniosek Zarządu Głównego.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]