Karolina Kłoda – doktorem habilitowanym nauk medycznych

Dn. 20 czerwca 2017 r., decyzją Rady Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (PUM) w Szczecinie, lekarka rodzinna Karolina Kłoda otrzymała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie medycyna.

Dr hab. n. med. Karolina Kłoda ukończyła Wydział Lekarski PUM w Szczecinie w 2007 r. Doktorat obroniła 2 lata później. W 2010 r. ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu Zdrowia Publicznego ze specjalizacją Marketing i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia. W 2015 r. uzyskała tytuł specjalisty medycyny rodzinnej. Jest autorką 50 artykułów opublikowanych w czasopismach recenzowanych (sumaryczny IF >50), 1 rozdziału i 1 książki anglojęzycznej oraz 47 doniesień zjazdowych. Pełniła dwukrotnie rolę promotora pomocniczego w przewodach doktorskich zakończonych nadaniem stopnia dr n. med. Jest członkiem Rady Naukowej czasopisma Medical Science Monitor Basic Research, redaktorem pomocniczym czasopisma MEDtube Science, a także czynnym recenzentem wielu czasopism krajowych i międzynarodowych. Była wykonawcą 3 naukowych projektów krajowych i 2 międzynarodowych, spośród których projekt ODHIN (www.odhinproject.eu), poświęcony działaniom profilaktycznym w podstawowej opiece zdrowotnej, w całości był realizowany przez lekarzy rodzinnych. Prywatnie mężatka, matka dwójki dzieci, hobby – home staging.

 

Gratulujemy !!

wpChatIcon