Wpis podmiotu wykonującego działalność leczniczą do BDO – nowy obowiązek !

Podmioty wykonujące działalność leczniczą (podmioty lecznicze, praktyki zawodowe), które jako wytwórcy odpadów są objęte obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów – mają obowiązek wpisu do publicznie dostępnego rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami w terminie do 24 lipca 2018 r. (tj. w ciągu 6 miesięcy od dnia utworzenia tego rejestru, będącego integralnym elementem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – tzw. BDO)

Szczegóły..

wpChatIcon