Informacja w sprawie wniosku do rejestru odpadów

Zgodnie z komunikatem Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami m.in. podmioty lecznicze jako wytwórcy odpadów są zobowiązane do uzyskania wpisu do w/w rejestru do dnia 24 lipca 2018.

Należy złożyć wniosek oraz oświadczenie. Wytwórcy odpadów są zwolnieni z opłat.

Wniosek i oświadczenie do pobrania 

Powyższe dokumenty należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego 3, pok. 204, 211.

wpChatIcon