Nowe wzory deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu POZ

Informujemy o nowych wzorach deklaracji wybory lekarza, pielęgniarki oraz położnej udzielających świadczeń z zakresu POZ.

Plik z treścią rozporządzenia z dnia 28 września 2018 roku – Rozporządzenie .

Wzór deklaracji

wpChatIcon