Zarządzenie Prezesa NFZ w/s rozliczania środków na zakup urządzeń informatycznych, oprogramowania i szkolenia świadczeniodawców

ZARZĄDZENIE Nr 115/2018/DEF Prezesa NFZ z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków w/s zwrotu kosztów zakupu w/w sprzętu w roku 2018 dostępne są na SZOI.

Termin składania wniosków – 15.12.2018

wpChatIcon