Deprecated: Korzystanie z Elementor\DB::is_built_with_elementor uznawane jest za przestarzałe od wersji 3.2.0! Zamiast tego użyj Plugin::$instance->documents->get( $post_id )->is_built_with_elementor(). in /home/klient.dhosting.pl/portal/portal.dfirma.pl/klr/wp-includes/functions.php on line 5325

Deprecated: Korzystanie z Elementor\DB::is_built_with_elementor uznawane jest za przestarzałe od wersji 3.2.0! Zamiast tego użyj Plugin::$instance->documents->get( $post_id )->is_built_with_elementor(). in /home/klient.dhosting.pl/portal/portal.dfirma.pl/klr/wp-includes/functions.php on line 5325

Deprecated: Korzystanie z Elementor\DB::is_built_with_elementor uznawane jest za przestarzałe od wersji 3.2.0! Zamiast tego użyj Plugin::$instance->documents->get( $post_id )->is_built_with_elementor(). in /home/klient.dhosting.pl/portal/portal.dfirma.pl/klr/wp-includes/functions.php on line 5325

Deprecated: Korzystanie z Elementor\DB::is_built_with_elementor uznawane jest za przestarzałe od wersji 3.2.0! Zamiast tego użyj Plugin::$instance->documents->get( $post_id )->is_built_with_elementor(). in /home/klient.dhosting.pl/portal/portal.dfirma.pl/klr/wp-includes/functions.php on line 5325

Deprecated: Korzystanie z Elementor\DB::is_built_with_elementor uznawane jest za przestarzałe od wersji 3.2.0! Zamiast tego użyj Plugin::$instance->documents->get( $post_id )->is_built_with_elementor(). in /home/klient.dhosting.pl/portal/portal.dfirma.pl/klr/wp-includes/functions.php on line 5325

Orzekanie w sporcie – zmiany

Koleżanki i Koledzy,

Bardzo proszę o zachowanie należytej staranności i rozwagi w związku z wejściem w życie 1. marca 2019r. dwóch nowelizacji rozporządzeń: w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości tych badań oraz trybu ich wydawania (Dz.U. 2019 poz. 395 i poz. 396).

Są to orzeczenia dla dzieci i młodzieży do 21 r.ż. i zawodników pomiędzy 21 a 23 r.ż.

Z rozporządzeniach tych wpisano, że również lekarz poz może wydać takie orzeczenie. Z pewnością, w najbliższych dniach, zetkniecie się z sytuacją, gdy ktoś zażąda od was takiego orzeczenia. Nie jest to bynajmniej zaświadczenie o ogólnym stanie zdrowia ani o uprawianiu ogólnej aktywności fizycznej. To orzekanie do uprawiania kreślonych dyscyplin sportowych, obarczonych konkretnymi obciążeniami.

Zgodnie z naszą wiedzą, kompetencjami zdobytymi w czasie specjalizacji oraz należytą starannością, nadal będziemy kierować młodych sportowców do poradni medycyny sportowej, gdyż w każdym wypadku zakres tego badania będzie wykraczał poza zakres bilansu oraz będzie to niezbędne do dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i zdolności do uprawiania
danego sportu.
Rozporządzenia mówią o tym, iż wydajemy orzeczenie na podstawie badania bilansowego oraz dokumentacji medycznej. Proszę pamiętać, że Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty pozwala nam orzekać wyłącznie po osobistym zbadaniu. Nie ma więc mowy o wydaniu orzeczenia na podstawie posiadanego bilansu, szczególnie, że badania zawodników mają się odbywać co 12 miesięcy, a bilanse są dużo rzadziej. W rozporządzeniu jest też podany zakres badania, jak też wykaz badan dodatkowych, które należy wykonać, orzekając. Jest to wykaz, który za każdym razem musimy wykonać, jesli ktoś chciałby wydać takie orzeczenie.
Trzeba zaznaczyć, że w ten sposób narzucono nam zadania, które, dokładnie w takim samym zakresie, kontraktuje NFZ w ramach AOS w poradniach medycyny sportowej i opłaca je. U nas natomiast na razie jest to w kapitacji! Przynajmniej do 19 r.ż.
Proszę pamiętać też, że zakres badania i orzekania, które wrzucono do poz, jest dokładnie taki sam, jak lekarza medycyny sportowej. Musi więc uwzględnić specyfikę sportu, konkretne narażenia, właściwą interpretację przeprowadzonego badania i badań dodatkowych (np. jak wpływa na wydanie orzeczenia rodzaj i nasilenie wady wzroku w zależności od dyscypliny
sportowej? jak wpływa próchnica i ile chorych zębów dyskwalifikuje z uprawiania sportu? itd). Tego zakresu nie mieliśmy w ramach naszych specjalizacji i, jeśli ktoś nie robił dodatkowych kursów w tym zakresie, nie mamy odpowiednich kwalifikacji do takiego orzekania.

Stąd może pojawić się problem w interpretacji wyników przeprowadzonego badania. Może więc być nam bardzo trudno udowodnić dochowanie należytej staranności w razie wystąpienia zdarzenia niepożądanego.

Dlatego też należy pamiętać, iż nadal mamy pełne prawo kierować do poradni medycyny sportowej. I żaden rodzic, trener czy działacz sportowy nie ma prawa zakwestionować naszej autonomicznej decyzji lekarskiej.

W obu rozporządzeniach zapisano, iż “w przypadku gdy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzi, że:
1) zakres badań koniecznych do przeprowadzenia w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i zdolności do uprawiania danego sportu wykracza poza zakres profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia) oraz posiadanej dokumentacji medycznej lub
2) jest to niezbędne w celu dokonania prawidłowej oceny stanu zdrowia i zdolności do uprawiania danego sportu
– wydaje skierowanie do lekarza, o którym mowa w ust. 1 albo 2 ( sportowego), w celu przeprowadzenia badania, o którym mowa w § 1, oraz wydania orzeczenia.”.

Pozdrawiam

Joanna Szeląg

wpChatIcon