Kursy specjalizacyjne: Przetaczanie krwi i jej składników

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie organizuje kurs specjalizacyjny “Przetaczanie krwi i jej skadników”:

23-24.04.2020r.

13-14.10.2020r.

Zgłoszenia na kursy odbywają się poprzez załączony formularz zgłoszeniowy (wyłącznie formularz organizatora- OIL w Szczecinie) .

Członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie zainteresowani kursem proszeni są o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: specjalizacje@oil.szczecin.pl

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń i data zakończenia specjalizacji.

Zapraszamy

Do pobrania: FORMULARZ ZGOSZENIA NA KURS – OIL 2020

wpChatIcon