Deprecated: Korzystanie z Elementor\DB::is_built_with_elementor uznawane jest za przestarzałe od wersji 3.2.0! Zamiast tego użyj Plugin::$instance->documents->get( $post_id )->is_built_with_elementor(). in /home/klient.dhosting.pl/portal/portal.dfirma.pl/klr/wp-includes/functions.php on line 5325

Deprecated: Korzystanie z Elementor\DB::is_built_with_elementor uznawane jest za przestarzałe od wersji 3.2.0! Zamiast tego użyj Plugin::$instance->documents->get( $post_id )->is_built_with_elementor(). in /home/klient.dhosting.pl/portal/portal.dfirma.pl/klr/wp-includes/functions.php on line 5325

Deprecated: Korzystanie z Elementor\DB::is_built_with_elementor uznawane jest za przestarzałe od wersji 3.2.0! Zamiast tego użyj Plugin::$instance->documents->get( $post_id )->is_built_with_elementor(). in /home/klient.dhosting.pl/portal/portal.dfirma.pl/klr/wp-includes/functions.php on line 5325

Deprecated: Korzystanie z Elementor\DB::is_built_with_elementor uznawane jest za przestarzałe od wersji 3.2.0! Zamiast tego użyj Plugin::$instance->documents->get( $post_id )->is_built_with_elementor(). in /home/klient.dhosting.pl/portal/portal.dfirma.pl/klr/wp-includes/functions.php on line 5325

Deprecated: Korzystanie z Elementor\DB::is_built_with_elementor uznawane jest za przestarzałe od wersji 3.2.0! Zamiast tego użyj Plugin::$instance->documents->get( $post_id )->is_built_with_elementor(). in /home/klient.dhosting.pl/portal/portal.dfirma.pl/klr/wp-includes/functions.php on line 5325

Sprawozdanie ze spotkania w MZ 07.09.2020

S P R A W O Z D A N I E

W dniu 7.09.2020 r. odbyły się rozmowy przedstawicieli KLRwP z Ministrem Zdrowia – Panem Adamem Niedzielskim, Wiceministrem – Panem Waldemarem Kraską oraz Wiceministrem – Panem Maciejem Miłkowskim. Ze strony Kolegium uczestniczyli w nich: Agnieszka Jankowska-Zduńczyk, Tomasz Tomasik. Michał Sutkowski, Dominik Lewandowski.

Główny temat dotyczył zapisów dotyczących POZ w opracowaniu pt. „Strategia walki z pandemią COVID-19, jesień 2020”. Opracowanie to zostało opublikowane w dniu 3 września br. i zakłada obowiązek bezpośredniego badania pacjenta w praktyce POZ przed zleceniem testu w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.

Rozwiązanie takie stwarza zagrożenie transmisji infekcji SARS-CoV-2 na pacjentów, którzy z różnych powodów przyjmowani są w podmiotach POZ. Ryzyko dotyczy także personelu medycznego. Zagadnienia te zostały szerzej opisane w uchwale Prezydium KLRwP z dnia 6.09.2020, która znajduje się na naszej stronie internetowej. W trakcie spotkania zostały one przedstawione Ministrowi Zdrowia. Inne, szczegółowe postulaty (zamieszczone w oddzielnym pliku) przygotowaliśmy w formie pisemnej i przedstawiliśmy je Ministrowi Zdrowia na początku spotkania.

Wprowadzenie wymogu bezpośredniego badania pacjenta, zapisanego w strategii uzasadniane było przez Ministra nadużywaniem teleporad w POZ, skargami pacjentów na ograniczony kontakt z lekarzem, stawianymi błędnymi rozpoznaniami, opiniami specjalistów o konieczności badania fizykalnego.

Po dłuższej wymianie argumentów udało się uzyskać zgodę Ministra Zdrowia na wprowadzenie w strategii i wynikających z niej aktów prawnych zmiany pozwalającej na skierowanie pacjenta do diagnostyki infekcji SARS-CoV-2 bez badania bezpośredniego, na podstawie teleporady. Możliwość taka dotyczy pacjentów, u których wystąpią: gorączka powyżej 38 st. C, kaszel, duszność i utrata węchu lub smaku.

Minister Zdrowia poinformował, że skutki tego rozwiązania będą monitorowane. Możliwe są dalsze dyskusje na omawiany temat. Stosowane będzie elastyczne podejście do ustalania zasad kierowana pacjentów podejrzanych o COVID-19 na badania laboratoryjne.

W czasie spotkania zgłosiliśmy kolejne wymienione przez KLRwP postulaty, które wymagają realizacji. Ze względu na ich praktyczny charakter Minister Zdrowia ze zrozumieniem przyjął konieczność ich rozpatrzenia w najbliższym czasie i zaproponował kolejne spotkanie w końcu września.

Zdaniem przedstawicieli KLRwP biorących udział w rozmowach, wprowadzona zmiana jedynie częściowo uwzględnia postulaty zgłaszane przez lekarzy rodzinnych. Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce będzie domagało się utrzymania otwartych konsultacji ze środowiskiem w celu wypracowania rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo zdrowotne naszych pacjentów i personelu medycznego POZ. Wysuwane będą wnioski o dalszą poprawę dostępności do badań, bez konieczności bezpośredniego kontaktu między lekarzem i pacjentem, jeśli takie rozwiązanie jest uzasadnione określoną sytuacją kliniczną.

 

T. Tomasik

A. Jankowska – Zduńczyk

Sprawozdanie 7.09.2020 w plik odt

wpChatIcon