Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej – druk ZLK-1

Podstawą definitywnego rozpoznania przypadku COVID-19 jest dodatni wynik badania laboratoryjnego RT-PCR. W związku z powyższym zgodnie § 23 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758) do odwołania lekarze mogą nie przekazywać formularzy ZLK-1 (Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej) pod warunkiem zlecania wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 za pośrednictwem systemu teleinformatycznego gabinet.gov.pl/EWP.

Zarówno zlecenie badania jak również jego wynik (zarówno dodatni jak i ujemny) są dostępne dla stacji sanitarno-epidemiologicznych w systemie EWP.

Przepis zwalniający lekarzy z obowiązku przesyłania zgłoszeń ZLK-1 (przy pozostawieniu fakultatywnej możliwości jego wysłania przez lekarza) dotyczy zarówno przypadków podejrzenia jak i potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2/zachorowania COVID-19.

wpChatIcon