Koronawirus – ważne informacje

Koronawirus – aktualne informacje i zalecenia 

Zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej z dnia 29 października 2021 r. dotyczące zlecania badań diagnostycznych w kierunku infekcji Sars-Cov-2 w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej

Komunikat MZ z 29.07.2021 – Jak zwrócić szczepionki przeciw COVID-19?

Komunikat nr 9 Ministra Zdrowia w sprawie schematów mieszanych dla szczepień przeciw COVID-19 preparatami AstraZeneca, Pfizer/BionTech, Moderna oraz Janssen z 23.07.2021

Rozporządzenie RM z dn 26.11.2020 r. w/s ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych w sprawie wartości diagnostycznej testów antygenowych wykorzystywanych w rozpoznawaniu zakażeń SARS-CoV-2, na dzień 9.11.2020 

Rozporządzenie MZ z dn 3.11.2020 r. zmieniające rozporządzenie w/s chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego.

Rozporządzenie RM z dn 2.11.2020 r. zmieniające rozporządzenie w/s ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

USTAWA z dnia 28.10.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

Co pacjent powinien wiedzieć udając się na badanie do mobilnego punktu badań w kierunku COVID?

Definicja przypadku COVID‐19 na potrzeby nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (definicja z dnia 31.10.2020 )

Rozporządzenie RM z dn 23.10.2020 r. zmieniające rozporządzenie w/s ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Komunikat dotyczący zadań lekarza POZ w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom podejrzanym o zakażenie lub zakażonym SARS CoV-2 Stan na 19.10.2020

Zalecenia diagnostyki i terapii zakażeń SARS-CoV-2 Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z dn 13.10.2020. Aneks #2 do rekomendacji z 31.03.2020

Rozporządzenie RM z dn 9.10.2020 r. w/s ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

Rozporządzenie MZ z 8.10.2020 r. w/s standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2

Komunikat MZ z dn. 23.09.2020 w/s zasad zlecania testów na koronawirusa

Komunikat MZ z dn. 14.09.2020 w/s wykonywania testów diagnostycznych w kierunku SARS-COV-2

Rozporządzenie MZ z dn. 08.09.2020 w/s diagnostyki SARS-CoV-2

Rozporządzenie MZ  z dn. 01.09.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych

Powrót do normalności? Aktualne sugestie dot. postępowania w POZ (plik pdf)

Teleporada – co pacjent wiedzieć powinien – prezentacja (plik pdf)

Teleporada – co pacjent wiedzieć powinien – ulotka (plik pdf)

Teleporada – konsultacja Lekarz-Dziecko-Rodzic (plik pdf)

Wizyta domowa COVID19 versja z 5.04.2020 (plik pdf)

Teleporada_objawy alarmowe_czerwone flagi (plik pdf)

Teleporada w chorobach ostrych i przewlekłych w POZ (plik pdf)

Teleporada_aspekty badania fizykalnego – co jest możliwe? (plik pdf)

E-zwolnienia w dobie pandemii (pptx)

Teleporada_aspekty praktyczne_KLRwP_15.03.2020 (plik pdf)

Organizacja opieki POZ Koronawirus 15.03.2020 (plik pdf)

Wskazówki postępowania dla lekarzy POZ

• Należy dokładnie przestrzegać oficjalnych informacji wydanych przez odpowiednie organy rządowe i samorządowe
• Należy chronić siebie, swoich kolegów i pacjentów za pomocą dostępnych środków, przede wszystkim poprzez częste mycie rąk
• Należy unikać niepotrzebnego bezpośredniego kontaktu z pacjentami
z objawami typowymi dla ostrej infekcji dróg oddechowych
• Należy monitorować lokalną, krajową i globalną sytuację epidemiologiczną, odwiedzając podane poniżej strony internetowe
• Należy krytycznie podchodzić do wszelkich nieoficjalnych porad/zaleceń, które mogą zwiększać panikę lub inne nieuzasadnione zachowania

Strony internetowe:

KRAJOWE
1. Ministerstwo Zdrowia
https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie
2. Główny Inspektorat Sanitarny
https://gis.gov.pl/

EUROPEJSKIE
3. European CDC- Daily risk assessment on COVID-19
https://www.ecdc.europa.eu/en/current-risk-assessment-novel-coronavirus-situation

4. Novel COVID-19
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

ŚWIATOWE

5. WHO training course on the Covid-19 virus
https://openwho.org/courses/introduction-to-ncov

6. Situation update Worldwide ECDC
https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases

wpChatIcon