Deprecated: Korzystanie z Elementor\DB::is_built_with_elementor uznawane jest za przestarzałe od wersji 3.2.0! Zamiast tego użyj Plugin::$instance->documents->get( $post_id )->is_built_with_elementor(). in /home/klient.dhosting.pl/portal/portal.dfirma.pl/klr/wp-includes/functions.php on line 5325

Deprecated: Korzystanie z Elementor\DB::is_built_with_elementor uznawane jest za przestarzałe od wersji 3.2.0! Zamiast tego użyj Plugin::$instance->documents->get( $post_id )->is_built_with_elementor(). in /home/klient.dhosting.pl/portal/portal.dfirma.pl/klr/wp-includes/functions.php on line 5325

Deprecated: Korzystanie z Elementor\DB::is_built_with_elementor uznawane jest za przestarzałe od wersji 3.2.0! Zamiast tego użyj Plugin::$instance->documents->get( $post_id )->is_built_with_elementor(). in /home/klient.dhosting.pl/portal/portal.dfirma.pl/klr/wp-includes/functions.php on line 5325

Deprecated: Korzystanie z Elementor\DB::is_built_with_elementor uznawane jest za przestarzałe od wersji 3.2.0! Zamiast tego użyj Plugin::$instance->documents->get( $post_id )->is_built_with_elementor(). in /home/klient.dhosting.pl/portal/portal.dfirma.pl/klr/wp-includes/functions.php on line 5325

Deprecated: Korzystanie z Elementor\DB::is_built_with_elementor uznawane jest za przestarzałe od wersji 3.2.0! Zamiast tego użyj Plugin::$instance->documents->get( $post_id )->is_built_with_elementor(). in /home/klient.dhosting.pl/portal/portal.dfirma.pl/klr/wp-includes/functions.php on line 5325

Członkostwo

Roczna opłata członkowska wynosi 120,00 PLN.

Istnieje możliwość płatności elektronicznej poprzez zalogowanie się na www.klrwp.pl

Zgodnie z ustawą z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) za składki wpłacane w związku z przynależnością do Stowarzyszenia nie mogą być wystawiane faktury VAT. Składki członkowskie uznaje się za czynności nierodzące skutków prawnopodatkowych (czynności te nie wykazywane są w deklaracji podatkowej VAT). Za opłacone składki istnieje jedynie możliwość wystawienia potwierdzenia wpłat na konto bankowe Stowarzyszenia KLRwP.

Statut Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce w § 14 przewiduje członkostwo wspierające oraz członkostwo honorowe. Zgodnie z § 19 członkiem wspierającym Kolegium może być każdy lekarz oraz osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Kolegium, która zostanie przyjęta w poczet członków Kolegium przez Zarząd Główny. Zgodnie z § 23 godność Honorowego Członka Kolegium nadawana jest przez Walne Zgromadzenie Kolegium na wniosek Zarządu Głównego.

wpChatIcon