Komunikat Dyrektora SPSK nr 1 w Szczecinie do lekarzy POZ

W związku z wyjątkowo trudną sytuacją organizacyjną Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w lokalizacji przy ul. Unii Lubelskiej 1, spowodowaną bardzo dużym zakresem koniecznych do wykonania prac remontowych, a w konsekwencji modyfikowaną czasowo dostępnością łóżek internistycznych w Klinikach o profilu chorób wewnętrznych, zwracamy się z uprzejmą prośbą - o ile będzie to możliwe – o ograniczenie do niezbędnego minimum liczby kierowanych do w/w Klinik pacjentów.

 

Sytuacja ta powinna ulec względnej normalizacji od początku stycznia 2024 r.

 

Treść pisma