Ważne zmiany sposobu dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych

Czy rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2023 roku w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. 2023 poz. 2077) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych i Międzynarodowej Książeczki Szczepień (Dz. U. 2023 poz. 2056) wprowadzają zmiany w sposobie dokumentowania wykonania szczepień ochronnych? Czy od 1 października 2023 roku wykonanie każdego szczepienia ochronnego (obowiązkowego lub zalecanego) wymaga udokumentowania w elektronicznej Karcie Szczepień (e-Karcie Szczepień)?

Więcej ...