DLACZEGO KLR?

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce powstało w 1992 roku celem opracowania strategii wdrożenia instytucji lekarza rodzinnego do systemu ochrony zdrowia w Polsce. Wśród 34 założycieli Kolegium znaleźli się mi. in. parlamentarzyści ze śp. Senator Zofią Kuratowską i Posłem Markiem Balickim, nauczyciele akademiccy z prof. Maciejem Latalskim, prof. Taduszem Tołłoczko, prof. Tadeuszem Chruścielem i doc. Rafałem Niżankowskim, czy wreszcie menedżerowie ochrony zdrowia i zwykli lekarze, na co dzień pracujący z pacjentami.

Wzorem dla powstającego wówczas stowarzyszenia było Royal College of General Practitioners w Wielkiej Brytanii oraz podobne organizacje zrzeszające lekarzy rodzinnych w Europie, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

Kolegium wypełnia swoją misję rozwijając i reprezentując specjalność, jaką jest medycyna rodzinna; pielęgnując wysokie standardy kształcenia lekarzy rodzinnych na wszystkich etapach edukacji medycznej; wspierając rozwój badań naukowych w medycynie rodzinnej; rozpowszechniając wiedzę o medycynie rodzinnej w społeczeństwie, a także służąc wsparciem swoim członkom w rozwoju zawodowym, naukowym oraz w wykonywaniu praktyki lekarza rodzinnego. Poprzez swoje działania Kolegium chce doprowadzić
do sytuacji, w której każdy obywatel i jego rodzina znajdować się będą pod opieką kompetentnego lekarza rodzinnego.

KLRwP aktywnie uczestniczy w procesie przekształceń systemu ochrony zdrowia. Szczególnym obszarem zainteresowania
jest podstawowa opieka zdrowotna oraz jej zadania i miejsce w systemie ochrony zdrowia.

Najważniejsze cele KLRwP:
- Wspieranie lekarzy rodzinnych w wykonywaniu praktyki
- Wspieranie rozwoju zawodowego i naukowego lekarzy rodzinnych
- Kształtowanie modelu podstawowej opieki zdrowotnej, którego podstawą jest medycyna rodzinna

Realizując swoje cele Kolegium sięga po różnorodne środki i metody. Dbałość o jakość świadczeń medycznych, udzielanych
w praktykach lekarzy rodzinnych była i jest jednym z najważniejszych priorytetów Kolegium. Od 9 lat nasza organizacja systematycznie opracowuje i publikuje wytyczne postępowania w różnych jednostkach i problemach klinicznych, korzystając w tym celu z wiarygodnej metodologii oraz najlepszych dostępnych źródeł i dowodów naukowych. W ślad za wytycznymi przygotowywane są pakiety edukacyjne, zamieszczane na naszej stronie internetowej, z których może skorzystać każdy lekarz, nie tylko członek Kolegium. Organizujemy liczne szkolenia, kursy i konferencje. Niektóre z nich mają charakter cykliczny i na dobre wpisały się
do kalendarza naszych aktywności.

Więcej na stronie www.klrwp.pl